Medarbeidere

Kjellaug Andresen

Kjellaug er daglig leder, sjelesørger og familieterapeut.
Mail: kjellaug@trondheimsamtalesenter.no

Hildegunn Håbrekke

Hildegunn Håbrekke er lærer og coach.
Mail: hildegunn@trondheimsamtalesenter.no

Anne Elise Hugdal

Anne Elise er sosionom og familieterapeut. 

Monika Gjøra

Monika er psykolog fra Polen. Har jobbet som psykolog på barnehjem og som pediatrisk psykolog i Polen. Har p.t. ikke norsk godkjenning som psykolog. 

Inger Brit Rødberg

Inger Brit er regionleder og sjelesørger i Normisjon Trøndelag. 

Reidun Thorvik

Reidun er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Har jobbet på Rikshospitalet som sykepleier, som lærer, og på BUP som sykepleier, leder og familieterapeut. 

Solveig Moe 

Solveig er sykepleier og utdannet innen psykodrama. Har jobbet mange år i psykisk helsevern og rusbehandling som sykepleier og behandler. 

Anne Bergsrønning Eid

Anne er utdannet sykepleier og pedagog. Har tatt enkeltemner i coaching -selvledelse og emosjonell intelligens, prosjektstyring og personalledelse.

Majen Helen Sævik

Majen Helen er utdannet ingeniør med etterutdanning i pedagogikk, skoleledelse og psykologi.  

Jan Øyvind Grøm

Jan Øyvind pensjonert sokneprest og sjelesørger.

Linn Vada

Linn er veterinær og sjelesørger.

Roald Håbrekke

Bente Kollsete

Ida Mathilde A. Schiager

Eivind Risholm

Morten Aalbu