Omsorg og respekt.

Alle som søker hjelp i senteret skal bli møtt med varme, omsorg og respekt.

Livet kan by på små og store kriser, og det er helt normalt å streve med å sortere tanker og følelser. Noen kommer til oss med ensomhet, bekymring, depresjon, skam, angst, utbrenthet eller vanskelige relasjoner. På Trondheim Samtalesenter kan du få snakke fortrolig med en av våre medarbeidere om det som du syns er vanskelig.

Vi tilbyr individuelle samtaler og kurs. På senteret er det frivillige medarbeidere. De har fagkyndig opplæring i å være en fortrolig samtalepartner, og har taushetsplikt.

Senteret baserer sin virksomhet på det kristne menneskesyn, men er åpent for alle, uansett ståsted. Alle som søker hjelp i senteret skal bli møtt med varme, omsorg og respekt.

Varme, omsorg og respekt.

Alle som søker hjelp i senteret skal bli møtt med varme, omsorg og respekt.

Trondheim Samtalesenter

Trondheim Samtalesenter eies og drives av Salem menighet(Normisjon), Normisjon region Trøndelag og Lukas Stiftelsen. Trondheim Samtalesenter ble etablert 1.1.2006. og har 1,7 årsverk ansatt. Vi har ca. 35 frivillige medarbeidere knyttet til samtale-og kursvirksomhet.

Daglig leder er: Familieterapeut Kjellaug Andresen

Formålsparagraf (§2 i vedtekter):

Samtalesenteret bygger på kristen tro og samarbeider med kristne trossamfunn.

Foreningen skal stå for drift og utvikling av Trondheim Samtalesenter. Målsetting med senteret er å bedre livskvaliteten til mennesker i det moderne samfunn gjennom å tilby samtaler eller støttegrupper med hjelpere til mennesker som trenger støtte og hjelp i en vanskelig fase av livet.Senteret skal også tilby ulike kurs med tanke på forebyggende arbeid innenfor dette området. Senteret skal bygges opp med frivillige medarbeidere som tilbys fagkyndig opplæring mot å stille en viss mengde tid til disposisjon for å utvikle en relasjon med mennesker som trenger støtte i form av en fortrolig samtalepartner.

Senteret er åpent for alle uansett livssyn.

Ansatte:

Daglig leder / familieterapeut: Kjellaug Andresen, mob. 45619818, kjellaug@trondheimsamtalesenter.no.

Samtalepartner/coach: Hildegunn Håbrekke, hildegunn@trondheimsamtalesenter.no.

Støtt oss

Har du lyst å gi en gave til oss?

Senteret er avhengig av tilskudd til driften for å kunne opprettholde dette tilbudet. Gaver eller ofringer er kjærkomne ressurser for oss.

Du kan få skattefradrag på gaven du gir. Fradraget gjelder på gaver inntil Kr 25.000,- pr. år. Gi oss beskjed hvis du ønsker fradrag, så ordner vi dette. Da kan du bruke vårt bankkontonr.:  4202 0542548 – Trondheim Samtalesenter eller Vipps# 508463 for å gi en gave.